Informacije o aplikaciji:

Dobro došli na Portal za dobavljače!

Portal je namijenjen informiranju dobavljača društva HEP grupe o statusu njihovog poslanog e-računa.

Našim dobavljačima s dodijeljenim pravima pristupa Portalu, omogućene su sljedeće funkcionalnosti:
  • Pregled profila i matičnih podataka vašeg poduzeća
  • Pregled statusa pojedinih e-računa poslanih u društva HEP grupe
  • Pretraživanje e-računa i/ili određene definirane grupacije e-računa
  • Promjena lozinke za pristup Portalu (radi sigurnosti rada na Portalu, poželjno je lozinku što češće mijenjati).

Informacije za dobavljače o pojedinim pitanjima:

Kako dobiti prava pristupa portalu – za dobavljače

Kako bi pristupili Portalu, potrebno je dodijeliti vam pristupne podatke:
  1. popunite obrazac (PDF)
  2. popunjeni obrazac ovjerite od strane osobe ovlaštene za zastupanje vašeg poduzeća
  3. ovjereni obrazac dostavite poštom na adresu: HEP d.d. Sektor za financije i riznicu, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb (Portal za dobavljače)
  4. po primitku ovjerenog obrasca, na e-mail adresu navedenu na obrascu, dostavit ćemo podatke za pristup Portalu - korisničko ime (username) i lozinku (password)
  5. nakon unošenja korisničkog imena i lozinke (prijave, logiranja) imat ćete pristup Portalu

Kako slati e- račun prema HEP-u

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), sve članice HEP grupe od 1.12.2018. zaprimaju e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci o članicama HEP grupe objavljeni su u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).

Registrirani ste korisnik?

PRIJAVA